Idag köpte jag böcker

Ett enda mål hade jag med mitt bokhandelsbesök: Att köpa Astrid Lindgrens bok Ronja Rövardotter på engelska. Och med beslutsamhet grabbade jag tag i boken men så började jag   s t r o s a    o m k r i n g   . Som bortblåst var min målmedvetenhet. Jag läste lite här och jag läste lite där. Bläddrade länge i serieböckerna och bestämde mig för att fördjupa mig i dem men vid ett annat tillfälle.

När jag slutligen stod vi kassan hade jag fyra böcker med mig dit:

Högläste jag idag:

Idag högläste jag ur:

 • Eduardo Galeano. Fotbollens himmel och helvete, 2002
 • Jujja och Tomas Wieslander. Lillebror och nalle. 1990
 • Sitan Hole. Hermans sommar, 2006
 • Körling. Ovan trädtopparna, 2016
 • Barn- och Ungdomsbokskatalogen 2016-2017 

Sammantaget läste jag högt i 6 min och genom högläsningen kan jag involvera lyssnare i text och engagera genom att samtala och tänka högt tillsammans om böckernas dilemman.  Om detta kan vi berätta.

Att visa intresse för barns val av böcker

Vi vill att barnen ska vara intresserade. Vi säger till dem att vara uppmärksamma och tysta. Men det omvända intresset? Då vi är tysta och lyssnar? För läsfrämjande aktiviteter är barnens bokval lika viktiga som de böcker vi presenterar i klassrum och bibliotek.

Om jag väljer ut några böcker för att berätta om dem ger jag barn en möjlighet att upptäcka just de böcker jag håller fram. Det väcker ofta intresse om jag också högläser lite ur dem så att berättelsen går att lyssna till och bidrar till mersmak. Samma sak borde gälla för elevernas egna val av böcker. Vi kan lyssna till varför barnen läser det de läser och vad som fick dem intresserade. Det betyder att vi samlas för att dela med oss av varandras böcker. Då visar vi intresse för barnens läsning.

Låt oss tänka att en lärare kommer till biblioteket med en klass för att lyssna till bibliotekariens utvalda böcker att läsa och upptäcka. När det är gjort får barnen tid att låna egna böcker. Därefter lämnar klassen biblioteket. Vi skulle kunna lägga till en stund för det omvända intresset som betyder att vi avsätter tid där barnen får visa upp de böcker de har valt att läsa. Det betyder att vi knyter samman säcken med innehållet vi intresserar oss för. I en sådan avslutande presentation deltar alla. Också lärare och bibliotekarie har böcker som de vill läsa. Läsning är något för alla.

Intresse är läsfrämjande.

Av Anne-Marie Körling

”Gillar du inte politik, läs politik!”

Jag högläste ur den nya Barn- och ungdomsbokskatalogen, bland annat den långa intervjun med hiphopparen Ison Glasgow är fin och handlar om bland annat om ord och …

… om hur man vidgar sitt språk

– Testa på saker som du inte är bekväm med, som du inte gillar. Gillar du inte politik, läs politik. Gillar du inte historia, läs historia! Läs något som du inte brukar läsa! Du lär dig nya ord och du får en större bild av världen.

Lånetid

– Jag har upptäckt att barn och unga vill vara i biblioteket och att vår uppgift är att vara där med dom, säger bibliotekarien som hämtar mig vid tågstationen. Vi har upptäckt att det bästa vi kan göra är att ge dem lånetid.

– Lånetid?

Bibliotekarien berättar att lånetid betyder att man ger barn och unga en ordentlig tid att gå omkring i biblioteket för att vara bland böckerna och upptäcka dem. Lånetid betyder att man får välja i vilken takt man vill. Bibliotekarien fortsätter:

– Lånetiden har lett till att fler lånar böcker och att barn och unga också hinner att ge boktips mellan varandra. Vi trodde inte att lånetiden var viktig och lade mer krut på information och innehåll. Att effektivt använda tiden till att berätta om böcker. Vi gör det nu också men ger mer tid till eget upptäckande. Vi finns där för dem när de vill fråga och samtala. Det betyder att vi arbetar utifrån det barn och unga behöver. De behöver tid och de behöver vuxna som finns när de vill prata.

Det går inte att ta miste om att barnboksbibliotekarien tycker att det är roligt och viktigt. Under samtalet säger barnboksbibliotekarien ”det är roligt” ungefär 10 gånger. Bibliotekarien avslutar med vikten av att leta:

– Barn och unga tycker om att leta. Att ge dem tid att leta också i biblioteket .

 

 

 

18 röster om läslovet

Idag träffade jag 18 unga i åldrarna 8-13 år. Vi samtalade om läsning och det kommande läslovet. De var övervägande positiva och de ville gärna välja att läsa men inte känna sig tvingade och framförallt slippa tjat om att de måste.

Så här såg de på läslovet:

 • Att man ska läsa den veckan och att man kan läsa mer än vad man brukar. Man får träna på att läsa. Man ska inte bli tvingad att läsa.
 • Att man ska läsa vad man vill.
 • Ett lov då man läser lite mer än vad man brukar.
 • På läslovet – jag vill kunna gå till biblioteket lite mer. Jag vill boktips.
 • Att dom vill att barn ska läsa mer. Statsministern vill det. Jag tror att jag kommer göra som statsministern vill.
 • För mig kommer det vara ett vanligt lov. Jag kommer läsa lite allt möjligt.
 • Jag kommer läsa lite då och då. Precis som jag brukar göra.
 • Det är som sommarlovet. Jag kommer läsa massvis av böcker. Jag kommer inte läsa så mycket om jag blir störd och om någon ringer mig och vill göra något annat.
 • Lov är vara ledig och jag vill gå in på mitt rum och stänga dörren. Kanske jag läser lite då.
 • Det är som ett vanligt lov. Jag kommer att läsa. Jag kommer att låna böcker. Jag brukar gå till biblioteket och låna.
 • Jag kommer läsa lite mer och ta mig tid att läsa.
 • Läslovet betyder att vara ledig och jag kommer förstås att läsa och jag brukar läsa lite varje dag och vill inte att man oroar sig för att jag läser.
 • Jag ska läsa mycket. För att det är roligt.
 • Skönt lov. Jag kommer läsa lite. Om någon tjatar på mig att läsa kommer jag säga åt dem att läsa själva.
 • Både läsa och vara ledig. Jag ska läsa böcker.
 • Jag ska läsa på läslovet. Om någon tjatar skulle jag säga att de får läsa själva.
 • Jag skulle gå till biblioteket och låna massa böcker och läsa som en tok. För jag vill ha en bra utbildning och för att det är roligt att läsa.
 • Om någon säger till mig att jag ska läsa så går jag upp på rummet och bygger lego för jag läser när jag känner för det.  Jag läser mest på kvällarna. Jag läser lite då och då.

Vi ska lyssna till vad barn och unga berättar och beskriver och vad som hindrar och vad som bidrar till att de vill läsa. Vi ska se till att trösklarna till litteraturen sänks och en väg är att inte anta vad barn tycker och tänker utan faktiskt fråga dem.

Hej HOPP!

Anne-Marie

 

Internationellt café Stockholms Universitet

Igår samtalade jag med studenter från olika delar av världen. Vi samtalade om läsning och frågor som rör varför vi ska läsa och vad det är att läsa. Jag visade bland annat hur man kan locka till läsning genom att göra andra saker kring böckerna än att visa upp dem. Därför cirkulerade en bok runt bland de som lyssnade, den fick alla känna på. Illustrationen är något upphöjd och går att läsa eller känna med fingrarna. När boken hamnar någons hand kommer den närmare läsaren och då kan vi också läsa titeln och författarens namn, eller fotografera av för att minnas och senare kanske låna eller köpa den.  Jag modellade också hur man kan göra bokens textrader till sina genom att samtala om dem sinsemellan. Och hur det i sin tur väcker intresse för vad boken fortsättningsvis kommer att handla om.

Jag vill tacka för viktiga timmar och för samtal, medverkan och påverkan.