Om läsambassadören

Sveriges läsambassadör, eller Läsambassadören, är initierad av Kulturrådet som också finansierar verksamheten. Inspirationen kommer från USA, Storbritannien, Irland och Australien där motsvarande utnämningar finns sedan tidigare.

Läsambassadören ska verka för att barn och unga, oavsett bakgrund, ska få lika möjligheter att nå litteraturen. Men även att inspirerar vuxna att främja ungas läsning och verkar för att ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteraturen. En viktig målgrupp är barn och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning.

Inom ramen för uppdraget ska läsambassadören medverka på mässor, bokfestivaler, konferenser och andra offentliga arenor runt om i Sverige och prata om läsning och litteratur för unga. Ambassadören ska också driva debatt och delta i det offentliga samtalet.

Kulturrådet fungerar som stöd, men läsambassadören har stort utrymme att själv utveckla uppdraget. Förordnandet är tvåårigt.

Läsambassadören 2015–2017
Anne-Marie Körling är utsedd till läsambassadör 2015–2017. Hon utnämndes på Bok & Bibliotek i Göteborg 2015 av kulturminister Alice Bah Kuhnke.
Läs mer om Anne-Marie Körling

Juryns sammansättning
Läsambassadören 2015–2017 har utsetts av en jury med representanter från litteratur- och biblioteksbranschen.
Läs juryns motivering

Ledamöter:
Daniel Boyaciouglu, poet
Daniel Sjölin, författare
Elin Lucassi, tecknare och bibliotekarie, Kungliga biblioteket
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare
Nina Frid, handläggare, Kulturrådet
Sannah Salameh, programledare, konstnär
Sara Lafolie, bibliotekarie, Myndigheten för tillgängliga medier
Sofia Gydemo, bibliotekarie, Svenska barnboksinstitutet

Tidigare läsambassadörer
Johanna Lindbäck, 2013–2015
Johan Unenge, 2011–2013

En reaktion till “Om läsambassadören”

Kommentarer inaktiverade.