Läsfrämjande ord och med dem läsfrämjande frågor

Liten ordlista för läsfrämjande:

 • gynna
 • underlätta
 • uppmuntra
 • stimulera
 • glädje
 • lust
 • läsupplevelse
 • generositet
 • högläsning
 • utgivning
 • aktivitet
 • intention
 • lässamtal
 • bibliotek
 • tillgängliggöra

Det finns fler ord. Ibland kan det vara bra att gå igenom ordlistan och ta orden till sig. Med orden kommer frågorna:

 • Hur har jag bidragit till att stimulera barn och unga att läsa eller upptäcka litteratur?
 • På vilket sätt lät jag barnen upptäcka biblioteket?
 • Hur gör jag böckerna tillgängliga för de som ännu inte läser?
 • På vilket sätt har jag underlättat för barnet att läsa?

Jag har utgått från ”Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande området.”  Kulturrådets skriftserie 2015:3. Det fina är att den går att ladda ned. Gör det!

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: