Stärka läsidentiteten och frågor på det!

”Läsande förebilder och läsning som social gemenskap har i ökat i betydelse för det läsfrämjande arbetet. Läsning innebär ett möte mellan läsare och text där läsaren tolkar texten utifrån egna erfarenheter, referensramar och föreställningsvärldar. I mötet med andra läsare och i läsargemenskap stärks läsidentiteten.”

Så läser jag i Läs- och litteraturfrämjandebidrag och utveckling, Kulturrådets skriftserie 2015:4 

Dessa frågor kan vi utmana oss med:

 • Hur är jag en läsande förebild?
 • När vet jag att jag påverkade genom att vara en läsande förebild?
 • Hur kom det sig att min läsning påverkade?
 • På vilket sätt agerar jag läsande?
 • Hur gjorde jag?
 • Är jag en läsande förebild?
 • Om jag inte är det – vad kan jag göra för att bli en läsande förebild?
 • Hur delar jag mina läsupplevelser med andra?
 • Hur talar jag om läsupplevelser?
 • Behöver jag berätta om läsupplevelserna? Hur kan de påverka?
 • I vilka sammanhang kan jag skapa social gemenskap där text och läsning blir centrala och gemensamma?
 • Hur möter kan jag möjliggöra för läsare att möta text?
 • Att tala om läsningen och de egna erfarenheterna, referensramarna och föreställningsvärldarna?
 • Hur påverkar läsningen erfarenheterna, referensramarna och föreställningsvärldarna?
 • Hur möts läsare?
 • Hur främjas läsargemenskapen?
 • Hur förklarar jag mig själv som läsare?
 • Hur ser min läsaridentitet ur?

Av Anne-Marie Körling

 

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: