Vardagsfråga om läsfärdighet och läsupplevelser

Frågor om läsning bör bli en del av våra dagliga samtal. Varje dag möter vi texter som skickar sina meddelanden till oss. Stora som små texter till stora och små mottagare. Hur förstår vi? Kan vi läsa? Vad gör det vi läser med oss?

Vi behöver förstå hur vi läser, vad vi läser och vad läsningen gör med oss. Det enklaste att göra är att prata läsning helt enkelt och ställa frågor om den. Det kan handla om själva läsförmågan och vad läsförmågan gav av upplevelser. Eller nya kunskaper eller nya idéer. Tankar.

Detta kan vara några av de vardagsfrågor rörande läsning som vi kan ställa. Då vi diskuterar, berättar och delar erfarenheter kan vi förhålla oss till varandra genom att lyssna öppet och varmt där vi inte värderar svaren utan mer funderar över dem. Frågorna är också avsedda för gemenskap; vi ställer dem inte bara till någon annan utan också till oss själva.

Här några vardagsfrågor:

  • Vad har jag/du/vi läst idag?
  • Hur gick det att läsa?
  • Vilken upplevelse gav läsningen?
  • Vilka nya ord läste vi?

Frågornas svar ska inte värderas utan funderas kring. Vad betyder det när någon säger att jag inte har läst något som berört mig alls? Vad gör vi när vi förstår att läsfärdigheten sviktar? Vilka resurser finns? Orden vi möter och omges av, vilka är de? Vilka nya ord möter vi? Och om man inte får någon upplevelse av läsningen, vad kan vi bistå med?

Ordförrådet breddas och utvecklas i mötet med litteraturen. Både passivt och aktivt. Frågorna gör oss medvetna vilket gör att vi kan dela ord vi upptäckt eller ord vi blivit förvånade över. Jag svarar på frågorna jag ställt:

Vad har jag läst idag?

Idag har jag läst ett sms jag inte förstod, en tidningsartikel som berörde kartongböckerna och ett kort stycke ur Människosaker, noveller och dikter från Afrika, Asien och Latinamerika.

Hur gick det att läsa?

Det gick bra att läsa dikten men inte det korta sms jag fick på mobilen. Det är svårt med sms. Man fattar det man förstår och det behöver inte alls bli rätt mottaget.

Upplevelsen?

Dikten Hunger gav många tankar. Speciellt om färgerna som diktaren mindes.

Ordförrådet?

Nytt ord, hmm, jag tänkte mycket på ordet ”senfärdiga”. Det får mig att tänka – är jag verkligen färdig med det jag läst.

Av Anne-Marie Körling

 

 

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: