När det ligger böcker framme …

Böckerna vi tittade i. Hej HOPP / Anne-Marie Körling
Böckerna vi tittade i. Hej HOPP / Anne-Marie Körling
Böckerna vi tittade i. Hej HOPP! / Anne-Marie Körling
Böckerna vi tittade i. Hej HOPP! / Anne-Marie Körling
Böckerna vi tittade i. Hej HOPP! /A-M Körling
Böckerna vi tittade i. Hej HOPP! /A-M Körling

Om det ligger böcker framme, gärna i lagom stora travar, kanske fyra, fem stycken, och där människor samlas hamnar de snart i någons händer. Det bläddras och det småpratas om det som upptäcks ur böckerna. Samtalen springer fram ur och genom böckerna.

Boktravar med olika innehåll har alltid varit en del av mitt bagage. Till klassrummet bar jag varje dag en trave böcker med mig, jag högläste ur dem varje lektionsstart, korta stycken och mycket snart skingrades boktraven genom elevernas nyfikenhet och egna engagemang. De bläddrade, småläste och samtalade. Det var alltid någon bok, en eller två, som stannade kvar och blev just den boken eleven kom att läsa.

Barn läser om de kan.