Chans att bli Sveriges läsambassadör 2024–2026 

Kulturrådet söker en ny läsambassadör med uppgift att sätta läsning och unga i fokus. Kan det vara du eller någon du känner? Anmäl ditt intresse till det tvååriga uppdraget senast 7 april.

Vi söker dig som har ett engagemang kopplat till mänskliga rättighets- eller minoritetsfrågor och har en förmåga att hitta nya sammanhang för att synliggöra ungas läsning. Erfarenhet/kunskap om ungas liv på landsbygden, i glesbygd och mindre-mellanstora kommuner är meriterande.

Läsambassadör arbetar främjande och kan inspirera unga men också vara en röst som riktar sig till vuxna. Det kan också handla om att testa nya sätt att främja läsning eller att prata på festivaler, skolor eller andra platser runt om i landet. 

Läsambassadören är en del av det läsfrämjande arbete som Kulturrådet driver på uppdrag av regering och riksdag. Läsambassadör utses av Läsrådet som är ett rådgivande organ till Kulturrådet.

Syftet med läsambassadören är att ge litteraturen och läsande ett ansikte utåt, hålla frågan om läsningens betydelse för demokrati och delaktighet levande i debatten och inspirera fler unga att läsa. 

Tidigare och nuvarande läsambassadör

Sveriges första läsambassadör utsågs 2011. Nuvarande läsambassadör är författaren och skribenten Nioosha Shams. Hennes uppdrag pågår till september 2024 då nästa läsambassadör tar över. Tidigare läsambassadören har varit serietecknaren och författaren Johan Unenge, läraren och bloggaren Johanna Lindbäck, läraren och författaren Anne-Marie Körling, programledaren och författaren Johan Anderblad och samhällsvägledaren Bagir Kwiek med inriktning på romer. Uppdraget är på två år.

Läs mer och ansök

Till annonsen som läsambassadör 2024-2026

Nioosha Shams Sveriges nya läsambassadör

Läsambassadören tillkännagavs på Bokmässan 2022 och fick blommar av Kajsa Ravin. Moderator var Daniel Sjölin. Foto: Anna von Brömssen.

Kulturskribenten och författaren Nioosha Shams är Sveriges nya läsambassadör. Hon presenterades på Bokmässan i Göteborg den 22 september. Den nya läsambassadören vill höja statusen på ungdomsboken samt fokusera på flerspråkighet och modersmål.

Bakom utnämningen av läsambassadören står för första gången läsrådet som utsågs av regeringen 2021. Det är ett rådgivande organ inom Kulturrådet.

– Vi är mycket nöjda med vårt val av Nioosha Shams och tror att hon kommer bli en fantastisk läsande förebild och läsambassadör. I ett samhälle där barn och unga läser allt mindre behövs det krafter som förstår att läsning kan förändra liv och ge en bättre framtid, säger Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör och ordförande i läsrådet.

I uppdraget som läsambassadör ingår att inspirera barn och unga till läsning och vara en läsande förebild. Nioosha Shams är Sveriges sjätte läsambassadör och den yngsta hittills.

– I dagens samhälle som genomsyras av hat och rasism har litteraturen en särskilt viktig plats. Är det något jag har lärt mig av att läsa är det att uppskatta människors skillnader, vara nyfiken på min omvärld och alltid sätta kärleken först. Det är något jag vill dela med mig av till barn och ungdomar som ännu inte hittat till ordens värld, säger Nioosha Shams.

Nioosha Shams, 26 år, är kulturjournalist och författare. Hon har även varit lärare på skrivarkurser på folkhögskola, hållit i workshops för ungdomar och jobbat på kollo. Att läsa och skriva har alltid varit hennes passion. 2020 gav hon ut ungdomsboken Om det regnar i Ahvaz. Det är en berättelse om den första kärleken och hur trauma som gått i arv hanteras på olika sätt av syskon i samma familj.

–  Jag vill att barn med andra modersmål än svenska ska vara stolta över sina arv, så som jag är nu, men inte alltid har varit. Jag vill skapa fler möjligheter att lära känna sitt modersmål, öka kunskap och nyfikenhet till flerspråkighet, och hjälpa till att öppna dörrar till nya världar, säger Nioosha Shams, Sveriges nya läsambassadör.

Uppdraget är på två år. Hon efterträder Bagir Kwiek som slutade sitt uppdrag sista december 2021.

Mer information

Läs om nuvarande läsambassadör Nioosha Shams

Läs om föregående läsambassadör Bagir Kwiek

Sveriges läsambassadör 2022-2024

På Bokmässan i Göteborg 22 september 2022 kommer det att avslöjas vem som blir Sveriges nästa läsambassadör.

Många länder i världen utser en läsambassadör för att sätta läsning i fokus, särskilt bland barn och unga.

Kulturrådet inrättade sin första läsambassadör 2011, och fram till 2021 har fem läsambassadörer utsetts. Läsambassadören är ett sätt att ge läsfrämjande ett ansikte utåt. Syftet är också att hålla frågan om läsningens betydelse för demokrati och delaktighet levande i debatten och inspirera fler att läsa.

År 2021 inrättades ett läsråd inom Kulturrådet. Regeringen har gett läsrådet i uppdrag att lämna förslag på en läsambassadör med uppgift att främja barns och ungas läsning.

Från vänster, Johan Anderblad, Johanna Lindbäck, Bagir Kwiek, Johan Unenge och Anne-Marie Körling. Foto: Susanne Kronholm

Tidigare läsambassadörer

2020–2021: Bagir Kwiek
Samhällsvägledare på Romano Center. Förmodligen världens första romskaläsambassadör. Gjort filmer om läsning och initierat romska läsambassader på folkbibliotek.

2017–2019: Johan Anderblad
Programledare, författare. Känd från TV, exempelvis Bolibompa. Checkade in på oväntade platser och förändrade bilden av vem som är en läsare. Använde Instagram för att sprida sina möten med läsfrämjare.

2015–2017: Anne-Marie Körling
Lärare och författare. Skribent och inspirationsföreläsare. Vände sig till förmedlare såsom lärare, föräldrar, fritidspersonal och bibliotekarier.

2013–2015: Johanna Lindbäck
Lärare och författare. Ungdomsboksförfattare, gymnasielärare och bokbloggare. Vände sig främst till skolvärlden.

2011–2013: Johan Unenge
Författare. Barn- och ungdomsboksförfattare. Samarbetade mycket med idrotts­föreningar, särskilt fotbollsklubbar.

Chans att bli Sveriges läsambassadör!

Kulturrådet söker en ny läsambassadör med uppgift att sätta läsning i fokus, främst hos barn och unga. Kan det vara du eller någon du känner? Anmäl ditt intresse till det tvååriga uppdraget senast 18 april 2022.

Vilken inriktning just du ska ha som läsambassadör i ditt arbete bestämmer du tillsammans med det läsråd som finns vid Kulturrådet. Vi vill att du berättar hur du skulle vilja ta dig an uppdraget om du var läsambassadör!

Läsambassadören är en del av det läsfrämjande arbete som Kulturrådet driver på uppdrag av regering och riksdag. Syftet är att ge litteraturen och läsande ett ansikte utåt, hålla frågan om läsningens betydelse för demokrati och delaktighet levande i debatten och inspirera fler att läsa.

Tidigare läsambassadörer
Bagir Kwiek, Johan Anderblad, Ann-Marie Körling, Johanna Lindbäck och Johan Unenge.

Läs mer
Läs mer om uppdraget och intresseanmälan

Läs om föregående läsambassadör Bagir Kwiek